Библиотечен фонд. Същност и определение


Няма ясни критерии , които биха могли да определят потенциалната ценност на източниците. Въпреки това книговедите и библиографите са успели да формират някои конкретни изисквания към източниците за определяне на тяхната ценност...
 

Библиотеките в България през първото и второто българско царство


В писмените извори почти липсват сведения за патриаршеската библиотека, която очевидно се е намирала в патриаршеският дворец в Царевец. Тази библиотека се е различавала с голямото си богатство и разнообразие на книги. Те нерядко са служели като...
 

Библиотеките през феодализма във Византия,Западна Европа, арабския свят, Русия


Феодализма е термин по-известен в историческата литература като средновековие. Преходът към феодализма не става едновременно във всички страни и континенти...
 

Библиотечно възникване в България


Библиотечно възникване. Средновековни книжни средища. Видове библиотеки...
 

Библиотеките след френската буржоазна революция


Френската буржоазна революция променя начина на живот в света, но по отношение на библиотеките има голямо значение - дава тласък за развитие на националната литература...
 

Историческите музеи в Стара Загора и Казанлък


Отнася се за исторически музей "Искра" - Казанлък и регионален исторически музей Стара Загора...
 

Църквата"Св. 40 мъченици" във Велико Търново


Курсовата работа е на тема "Църквата Св.40 мъченици" във Велико Търново. Обхваната е историята на църквата, нейното вътрешно и външно описание. Разгледани са ценните находки, открити при археологически разкопки в търновската църква....
 

Библиотеките в България


Библиотеките през Средновековието, по време на Османско владичество, през Възраждането, след Освобожднието до 9. IX. 1944 Г....
 

Литература и журналистика – власт и опозиция


Литературата и журналистиката винаги са поддържали устойчиви взаимоотношения, развивали са се успоредно през вековете, взаимно са се допълвали и обогатявали....
 

Как се променя изкуството и музиката през вековете?


Историята на музиката е познание за възникването, развитието и съществуването на музиката, от нейното зараждане до наши дни. Музиката е позната на всяка човешка култура, както в миналото, така и в настоящето, във всички епохи и места...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Култура и изкуство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент