Сравнителна характеристика на закони за културата


Прави се сранителна характеристика на Закона за паметниците на културата и музеите от 1969г. и Закона за културното наследство от 2009г....
 

Структура на събирателската работа в музея


Комплектуването е една от основните дейности на музея. С различна степен на интензивност тя продължава през различните етапи от развитието му. В музеоложката литература се използват две названия на тази дейност...
 

Документиране на музейните фондове


Документирането на музейните фондове е етап от работата по фонда на музея, която е направление от неговата специфична дейност и представлява научно обосновано събиране, регистриране и опазване на музейните колекции. Фондовата работа...
 

Музейната реалност и нейния социокомуникативен аспект


Остава въпросът за това “какво” и “как”, за да остане музеят „жив” и интересен, привлекателен за поколенията. Как да се превърне музеят в медия и място за “диалог”, как да се използва “въздействието на музейната среда”...
 

Курсова работа по книгоиздаване


Курсова работа по книгата на доц. Коларов - "Из историята на българската журналистика", документални статии портрети...
 

Славянско книгопечатане


Началото на славянското книгопечатане поставя Швайполт Фиол. В първата половина на 16в. живее и поставя началото на славянското книгопечатане. поляк по произход, славянин, независимо, че е роден в немската част на Франция...
 

ВТУ музей


Интересът към историческото миналото, към живота на нашите предтеци е човешка потребност, която дава знания за историята и ни кара да изследваме, да проучваме, да анализираме...
 

Византийският Класицизъм от династиите на Македонците и Комнините до падането на Константинопол 843-1204 г.


През този период византийската култура придобива своите най-характерни черти. От втората половина на IX век до началото на XIII век, Византия достига до един Класицизъм, който се характеризира с мяра, равновесие и хармония...
 

Библиотечният маркетинг, рекламата и връзките с обществеността за библиотечно-информационно обслужване


Понятието „маркетинг” произлиза от английската дума market и означава пазар. Според определениeто, което дава American Marketing Association (AMA) "Маркетингът е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне...
 

Регистрация на библиотечни документи


Регистрация на библиотечни документи. Видове регистрация. Инвентарна книга. Книга за движение на библиотечния фонд...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Култура и изкуство с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент